ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

0
218
If do not this work Demat account will be closed

India news; Tech news: 1ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਖਾਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ KYC ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰੇਕ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ (Demat Account) ਨੂੰ 6 ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ (Demat Account) ਨੂੰ 6 ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ, ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 6 KYC ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ (Name), ਪਤਾ (Address), ਪੈਨ (PAN), ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (Mobile Number), ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ (Valid Email ID), ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ (Income Limit) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ (Demat Account) ਲਈ ਸਾਰੇ 6-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਡੀਮੈਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ (Demat Trading Account Holders) ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ (Demat Account) ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ, 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਸਰਕਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Vivo V25 ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਲਮ ‘ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਗ ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ‘ਸਸਪੈਂਡ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube

SHARE